GÖZÜNÜZ AYDIN!

SİZİN ARADIĞINIZ TAM DA BU SAYFA!

Neden?

Çünkü Dünyâ’daki her bir insan aklı ve özgür irâdesiyle, amel denen ’iyilik’ ya da ’kötülük’  üretmektedir. ’İyilik’ ya da ’kötülüklerin’ her birinin birer geri ödemesi olacağı aynı zamanda, akıl ve mantık gereğidir de... Eğer hâinseniz, geri ödemelerinizi; mü’minseniz Allah’ın (CC) size vâdettiği lütufları, ilmî ve bilimsel olarak, işte bu sayfada  öğreneceksiniz... 

 

İLİM, BİLİM VE ’FİLİM’

 

 

Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.

Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine

Hak’kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!

                                                                                 Asr Sûresi

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

  

Hayâti  için yazarın ismi üstüne tıklayabilirsiniz

 

 

 

             Yazıların Her Hakkı Mahfuzdur

          (Ancak Kültürümüzü tanıtmak amacıyla yazarı ve kaynağı belirtilmek şartıyla kısmen veyâ tamâmen kişi

 ya da  kuruluşlar tarafından bası

1- İlim, bilim ve ‘filim’ ne demektir?

       İlim, bilim ve ‘filim’ ne demektir? (pdf)

             

 2-Muharrem Ayı Duâsı hiç İhmal edilir mi?

 Muharrem Ayı Duâsı hiç ihmal edilir mi (pdf)

 

 3-Bir sâniye sonrasında neler olacağını bilebiliyor muyuz?

 Bir sâniye sonrasında neler olacağını bilebiliyor muyuz? (pdf)

 

4-Dünyâ’da huzurlu, Âhiret’te mutlu olmak için…

Dünyâ’da huzurlu, Âhiret’te mutlu olmak için…  (pdf)

 

5-Mehmed Zâhid Kotku (RhA)’den mahviyet

Mehmed Zâhid Kotku (RhA)’den mahviyet (pdf)

 

6-Nazar

    Nazar (pdf)

 

7-Allah’ın (CC) Özel İsmi’nin ilâhî özellikleri

    Allah’ın (CC) Özel İsmi’nin ilâhî özellikleri (pdf)

 

8-Allah’ın (CC) bilimsel maddî yaratışları

    Allah’ın (CC) bilimsel maddî yaratışla (pdf)

 

9-İncik-boncuk ve maden tozları için hâlâ daha çöplüklere mi ümit bağlıyoruz?

   İncik-boncuk ve maden tozları için hâlâ daha çöplüklere mi ümit bağlıyoruz?  (pdf)

 

10-Sen gaflet içinde ‘mü’min’ deyip geçiyorsun ama…

     Sen gaflet içinde ‘mü’min’ deyip geçiyorsun ama… (pdf)

 

11-Salebe’nin başına gelenlerden ders alamıyor muyuz?

     Salebe’nin başına gelenlerden ders alamıyor muyuz? (pdf)

 

12- Hiç böyle mi olurduk?

      Hiç böyle mi olurduk? (pdf)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

§ CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.

 

 

*  Yazarın e-mail adresi: mustafatemiz@yahoo.com

  

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor. Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların insanlık kalitelerinde aynı orandaki düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.