GÖZÜNÜZ AYDIN!

SİZİN ARADIĞINIZ TAM DA BU SAYFA!

Neden?

Çünkü Dünyâ’daki her bir insan aklı ve özgür irâdesiyle, "amel" denen ’iyilik’ ya da ’kötülük’  üretmektedir. ’İyilik’ ya da ’kötülüklerin’ her birinin birer geri ödemesi olacağı, aynı zamanda akıl ve mantık gereğidir de... Eğer "hâinseniz", geri ödemelerinizi; "mü’minseniz" Allah’ın (CC) size vâdettiği "lütufları", ilmî ve bilimsel olarak, işte bu

 

İLİM, BİLİM VE ’FİLİM’

 sayfasında  öğreneceksiniz... 

 

Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.

Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine

Hak’kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!

                                                                                 Asr Sûresi

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

 Hayâtı  için yazarın ismi üstüne tıklayabilirsiniz

 Yazıların Her Hakkı Mahfuzdur

          (Ancak Kültürümüzü tanıtmak amacıyla yazarı ve kaynağı belirtilmek şartıyla kısmen veyâ tamâmen kişi  ya da  kuruluşlar tarafından basılabilir / bastırılabilir...

İrtibat:

 

 

             1- İlim, bilim ve ‘filim’ ne demektir?

       İlim, bilim ve ‘filim’ ne demektir? (pdf)

 

30- Ey Mustafa! Soruları “Es” Geçersen Hâlin Nice Olur?

 

29- Neredeeen Nereye!

 

 

28- İnönüsel Mankurtlarımıza Rağmen

27- İnönüsel Mankurtlarımıza Rağmen (pdf)

 

26- Aşırılıklar Ve Ehli-Sünnet Yolu’nun Bilimsel Olarak Açıklanması

      Aşırılıklar Ve Ehli-Sünnet Yolu’nun Bilimsel Olarak Açıklanması (pdf)

 

25- Desenize, İkinci Çocukluk Yaşımıza da Girmiş Bulunuyoruz…

      Desenize, İkinci Çocukluk Yaşımıza da Girmiş Bulunuyoruz… (pdf)

 

24- “Bismillah’ Fısıltısı” ya da ‘Fırtınası‘ Ve Etme Bulma Dünyâsı

      “Bismillah’ Fısıltısı” ya da ‘Fırtınası‘ Ve Etme Bulma Dünyâsı (pdf)

 

23- İşte Size Kâfirliğe Dönüşmenin Matematik Bir Formülü

      İşte Size Kâfirliğe Dönüşmenin Matematik Bir Formülü (pdf)

 

22- İki Cihanda ‘Mutluluk Ölçüleri’

      İki Cihanda ‘Mutluluk Ölçüleri’ (pdf)

 

21- Ahhh! Ah! Çetin Altan Bilmiş de, Sanki Ne Yapmış?

      Ahhh! Ah! Çetin Altan Bilmiş de, Sanki Ne Yapmış?   (pdf)

 

20- Sen Şu İslâmî Îman’la Yaşam Nîmetini Hâlâ Anlayamadın mı?

      Sen Şu İslâmî Îman’la Yaşam Nîmetini Hâlâ Anlayamadın mı?  (pdf)

 

19- “Akıl Göz Gibi, İlim İse Işık Gibidir”

      “Akıl Göz Gibi, İlim İse Işık Gibidir”  (pdf)

 

18- Şu Bağımsızlığımız Neymiş, Bee!

      Şu Bağımsızlığımız Neymiş, Bee! (pdf)

 

17- Yanıp Tutuşup Sevgi Beslemek

      Yanıp Tutuşup Sevgi Beslemek (pdf)

 

16- Tek Dişli Canavarların Modern Bir Sıfatı da “Yalpacılık” Oldu

      Tek Dişli Canavarların Modern Bir Sıfatı da “Yalpacılık” Oldu (pdf)

 

15- Eski Türkiye’de Tedirginlik Alanlarından Biri de Üniversitelerimizdi

      Eski Türkiye’de Tedirginlik Alanlarından Biri de Üniversitelerimizdi (pdf)

 

14- Vah Saflığıma, Vah! Sönmeyen Hüzünler

      Vah Saflığıma, Vah! Sönmeyen Hüzünler (pdf)

 

13- Güya ‘Şok’muş, Öyle mi? Hıhh!

      Güya ‘Şok’muş, Öyle mi? Hıhh!  (pdf)

 

12- Hiç böyle mi olurduk?

      Hiç böyle mi olurduk? (pdf)

 

11-Salebe’nin başına gelenlerden ders alamıyor muyuz?

     Salebe’nin başına gelenlerden ders alamıyor muyuz? (pdf)

 

10-Sen gaflet içinde ‘mü’min’ deyip geçiyorsun ama…

     Sen gaflet içinde ‘mü’min’ deyip geçiyorsun ama… (pdf)

 

9-İncik-boncuk ve maden tozları için hâlâ daha çöplüklere mi ümit bağlıyoruz?

   İncik-boncuk ve maden tozları için hâlâ daha çöplüklere mi ümit bağlıyoruz?  (pdf)

 

8-Allah’ın (CC) bilimsel maddî yaratışları

    Allah’ın (CC) bilimsel maddî yaratışla (pdf)

 

7-Allah’ın (CC) Özel İsmi’nin ilâhî özellikleri

    Allah’ın (CC) Özel İsmi’nin ilâhî özellikleri (pdf)

 

6-Nazar

    Nazar (pdf)

 

5-Mehmed Zâhid Kotku (RhA)’den mahviyet

Mehmed Zâhid Kotku (RhA)’den mahviyet (pdf)

 

4-Dünyâ’da huzurlu, Âhiret’te mutlu olmak için…

Dünyâ’da huzurlu, Âhiret’te mutlu olmak için…  (pdf)

 

 3-Bir sâniye sonrasında neler olacağını bilebiliyor muyuz?

 Bir sâniye sonrasında neler olacağını bilebiliyor muyuz? (pdf)

 

 2-Muharrem Ayı Duâsı hiç İhmal edilir mi?

 Muharrem Ayı Duâsı hiç ihmal edilir mi (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

§ CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.

 

 

*  Yazarın e-mail adresi: mustafatemiz@yahoo.com

  

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor. Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların insanlık kalitelerinde aynı orandaki düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.