Kazandığı Ödüller:

Mansiyon:

 

1. Temiz, M., Bilgi Toplumu (ix+189sayfa+143 Referans), (Kültür Bakanlığı 1990 Bilgi Yılı'nda "Bilgi  Toplumu" Konulu Araştırma Eser Yarışması'nda). Seha Neşriyat Ş.tarafından 1991’de basılmıştır.

 

Kültür Hizmetleri:

1. SEVGİ KÖŞESİ’nde Onbeş Günde Bir Sevgi Üzerine Konuşma (Mahalli Bizim İller Radyosu'nda Sevgi Saati), Yıl 1993-1994.

2. BİLİM KÖŞESİ’nde Onbeş Günde Bir Bilim Üzerine Konuşma (Mahalli Bizim İller Radyosu'nda İlim Saati), Yıl 1993- 1994.