YENİ TÜRKİYE’DE YENİ YAZILAR

 

 

Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.

Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine

Hak’kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!

                                                                                 Asr Sûresi

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

  

İnsanın câhil olduğunu bilmesi, ilme doğru  attığı mühim bir adımdır - Disraeli

 

 

Aşağıdaki Yeni Türkiye’de Yeni Yazılard

 geçmeden önce, yazarın aşağıda hayat hikâyesinin üzerine hemen tıklayabilirsiniz:

Yazarın biyografik hayatı

 

 

 

     YENİ TÜRKİYE’DE YENİ YAZILAR

          Yazıların Her Hakkı Mahfuzdur

          (Ancak Kültürümüz'ü tanıtmak amacıyla yazarı ve kaynağı belirtilmek şartıyla kısmen veyâ tamâmen kişi

 ya da  kuruluşlar tarafından basılabilir) 

 

 

             Bir Sâniye Sonrası…

                Bir Sâniye Sonrası… (pdf)

 

             Milletimiz’in Bekâsı Yanında Gıybet Konusu Ne ki!

                    Milletimiz’in Bekâsı Yanında Gıybet Konusu Ne ki! (pdf)

 

              Ah, O Kadar Çok İsterdim ki!

                      Ah, O Kadar Çok İsterdim ki!…  (pdf)

 

              İşte Asıl O Zaman…

                      İşte Asıl O Zaman…  (pdf)

 

              Hak Sözlerin Kapısı Birden Açılıyor…

                      Hak Sözlerin Kapısı Birden Açılıyor…  (pdf)

 

              Sanki Bu İnönü Zihniyeti’ne Bir Nasîhat Gibi!

                      Sanki Bu İnönü Zihniyeti’ne Bir Nasîhat Gibi!  (pdf)

 

              Hayvanlara Hâkaret Etmek Uygun mu?

                      Hayvanlara Hâkaret Etmek Uygun mu? (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 18 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 18 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              İlâhî Sırlar… Başkanlık Dönemi Başladı

                      İlâhî Sırlar… Başkanlık Dönemi Başladı (pdf)

 

              Hayal Kırıklığı, Aklım Başıma Henüz Yeni Geliyor…Kimbilir?

                      Hayal Kırıklığı, Aklım Başıma Henüz Yeni Geliyor…Kimbilir?pdf)

 

              Hak Gerçeğinden Hareketle Cumhurbaşkanımızı Kutluyorum!

                      Hak Gerçeğinden Hareketle CumhurbaşkanımızıKutluyorum!(pdf)

 

              İlke Deseniz De Siz İşte Busunuz!

                      İlke Deseniz De Siz İşte Busunuz! (pdf)

 

              Çok Mutlu Olmuş Bulunuyorum… Bu Da Benim İçin Bir Katma Değer’dir…

                      Çok Mutlu Olmuş Bulunuyorum… Bu Da Benim İçin Bir Katma Değer’dir…(pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 17 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 17 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Maksat ‘Filim Çevirmek’-Bilim mi, ‘Filim’mi-Siz Hiç Utanmıyor musunuz?

                      Maksat ‘Filim Çevirmek’-Bilim mi, ‘Filim’mi-Siz Hiç Utanmıyor musunuz? (pdf)

 

              Nankörlüğün Ve / Veyâ İkiyüzlülüğün Zirversinde Olan Bir Zihniyet

 

              Maksat ‘Filim Çevirmek’-Bilim mi, ‘Filim’mi-Siz Hiç Utanmıyor musunuz?

                      Maksat ‘Filim Çevirmek’-Bilim mi, ‘Filim’mi-Siz Hiç Utanmıyor musunuz? (pdf)

 

              Nankörlüğün Ve / Veyâ İkiyüzlülüğün Zirversinde Olan Bir Zihniyet

                      Nankörlüğün Ve / Veyâ İkiyüzlülüğün Zirversinde Olan Bir Zihniyet  (pdf)

 

              Mutlu Olacağım!

                      Mutlu Olacağım!  (pdf)

 

              İnönü Zihniyeti Âbâd Olabilecek mi?

                      İnönü Zihniyeti Âbâd Olabilecek mi? (pdf)

 

              Timuçin’in Okları

                      Timuçin’in Okları (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 15 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 15 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Elimden Gelen, Yalnızca Bu Tavsiye!

                    Elimden Gelen, Yalnızca Bu Tavsiye! (pdf)

 

              “Dünyâ Malı Dünyâda Kalır”

                      “Dünyâ Malı Dünyâda Kalır” (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 14 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 14 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

 

              “Su Testisi Suyolunda Kırılır”

                      “Su Testisi Suyolunda Kırılır” (pdf)

 

              Gerçek Bir Mağduriyet Öyküsü

                      Gerçek Bir Mağduriyet Öyküsü (pdf)

 

              Yahûdi Deyince Ne Anlıyoruz?

                      Yahûdi Deyince Ne Anlıyoruz?(pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 13 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 13 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler  (pdf)

 

              Bilim Ve Teknoloji Dünyâsında Mutluluğun İpuçları

                      Bilim Ve Teknoloji Dünyâsında Mutluluğun İpuçları  (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 12 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 12 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler  (pdf)

 

              Bilmelisiniz ki, Allah (CC) Nûrunu Mutlaka Tamamlayacaktır

                     Bilmelisiniz ki, Allah (CC) Nûrunu Mutlaka Tamamlayacaktır (pdf)

 

              Yeni Türkiye Şuuruyla CUMHÛRİYET VE HALÎFELİK

                     Yeni Türkiye Şuuruyla CUMHÛRİYET VE HALÎFELİK (pdf)

 

 

              Yeni Türkiye'de İbretlik Görseller 11 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye'de İbretlik Görseller 11 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              İslâm’ı Yetersiz Görmek Matematik Bilimini Yetersiz Görmek Gibidir

                     İslâm’ı Yetersiz Görmek Matematik Bilimini Yetersiz Görmek Gibidir  (pdf)

 

              Güzellik Ve Şöhret Âfeti-Göz Değmesi (Nazar)

                     Güzellik Ve Şöhret Âfeti-Göz Değmesi (Nazar) (pdf)

 

              Asıl Olan “Bâtılın” İnsanı Hasta Etmesidir

                     Asıl Olan “Bâtılın” İnsanı Hasta Etmesidir (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 10 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 10 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Berraklaşma Nîmeti

                      Berraklaşma Nîmeti  (pdf)

 

              Acabâ Aptal Taraf Hangi Taraf?

                      Acabâ Aptal Taraf Hangi Taraf? (pdf)

 

              İbretlik Görseller 9 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      İbretlik Görseller 9 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Kur’an Ve Sanât

                      Kur’an Ve Sanât (pdf)

 

              Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi?

                      Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi? (pdf)

 

              Zeytindalı’ndan Yayılan Sevaplar-Günahlar Ve Hayırlar-Şerler

                      Zeytindalı’ndan Yayılan Sevaplar-Günahlar Ve Hayırlar-Şerler (pdf)

 

              Püf Noktasının İki Tarafı

                      Püf Noktasının İki Tarafı (pdf)

 

              Cumhûriyetimiz’in Yükselme Dönemi’nde Cihat Rûhu Ve Zevki

                      Cumhûriyetimiz’in Yükselme Dönemi’nde Cihat Rûhu Ve Zevki   (pdf)

 

              Geleceğimize İlişkin En Etkili Tedbir Ne Olmalıdır?

                      Geleceğimize İlişkin En Etkili Tedbir Ne Olmalıdır?  (pdf)

 

              İslâm’da Maddî Ve Mânevî Âidiyet

                      İslâm’da Maddî Ve Mânevî Âidiyet   (pdf)

 

              2012'den Bir Bakışla Milletimiz

                      2012'den Bir Bakışla Milletimiz   (pdf)

 

              Reis Bulundu Sihir Bozuldu

                      Reis Bulundu Sihir Bozuldu  (pdf)

 

              Yeni Türkiye'de İbretlik Görseller 8 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye'de İbretlik Görseller 8 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Orta Çağ’da Müslüman Ülkeler’de Ve Batı’da Tıp

                      Orta Çağ’da Müslüman Ülkeler’de Ve Batı’da Tıp (pdf)

 

              George Sarton’un Bilimsel Tasnifi. Eski Türkiye’nin Aydınları Neyin Aydınlarıydı?

                      George Sarton’un Bilimsel Tasnifi. Eski Türkiye’nin Aydınları Neyin Aydınlarıydı?  (pdf)

 

              Bir Müslüman İçin İki Müthiş Güven Kaynağı

                      Bir Müslüman İçin İki Müthiş Güven Kaynağı (pdf)

 

              Salât-ı Selâmın Fazîleti Neymiş Be!

                      Salât-ı Selâmın Fazîleti Neymiş Be!  (pdf)

 

              Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin Vasiyetleri

                     Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin Vasiyetleri  (pdf)

 

              Sâre Vâlidemizin İhlâsı

                     Sâre Vâlidemizin İhlâsı  (pdf)

 

              Geçmişe Yolculuk mu Yapmak İstiyorsunuz?

                     Geçmişe Yolculuk mu Yapmak İstiyorsunuz?  (pdf)

 

              Şeytanın Aldatmasına Karşı Gerek Ve Yeter Şart -İhlâs

                     Şeytanın Aldatmasına Karşı Gerek Ve Yeter Şart -İhlâs (pdf)

 

              Müslüman Kızlarımızın Dikaatlerine!

                     Müslüman Kızlarımızın Dikaatlerine! (pdf)

 

              İki Gizli Ve Bir Şuurlu Tehlike

                    İki Gizli Ve Bir Şuurlu Tehlike  (pdf)

 

              Eşler Arasında Adâlet Ve Îtaat Kavramı

                     Eşler Arasında Adâlet Ve Îtaat Kavramı (pdf)

 

              Etme-Bulma Dünyâsı / Kızılderili Mektubu

                     Etme-Bulma Dünyâsı / Kızılderili Mektubu  (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 7 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                       Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 7 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler  (pdf)

 

              Netleşmeye Doğru!

                      Netleşmeye Doğru!  (pdf)

 

              Yeni Türkiye’nin Gerici Ve Yobazları

                      Yeni Türkiye’nin Gerici Ve Yobazları  (pdf)

 

              Kerîman Hâlis Olayı Ve Modern Gerici Ve Yobazların Rezillikleri

                      Kerîman Hâlis Olayı Ve Modern Gerici Ve Yobazların Rezillikleri (pdf)

 

              Güzel Ahlâk Timsâli, O Da Yine Türk!

                      Güzel Ahlâk Timsâli, O Da Yine Türk! (pdf)

 

              Şimdi, “Nah Size!” Şerefsizler!

                      Şimdi, “Nah Size!” Şerefsizler! (pdf)

 

              ‘Siz Türk müsünüz?’

                      ‘Siz Türk müsünüz?’ (pdf)

 

              Şeyh Şâdî’den Tasavvufî Bir Anı

                      Şeyh Şâdî’den Tasavvufî Bir Anı (pdf)

 

              Savulun Türkler Geliyor!

                      Savulun Türkler Geliyor!  (pdf)

 

              Şimdi de Tasavvuf’tan Bir Sayfa

                      Şimdi de Tasavvuf’tan Bir Sayfa  (pdf)

 

              İlk Müslüman Türk Bayan Ve İlk İslâm Şehidi Türk Sümeyye Vâlidemiz

                      İlk Müslüman Türk Bayan Ve İlk İslâm Şehidi Türk Sümeyye Vâlidemiz (pdf)

 

              Armutlu Kerâmet

                      Armutlu Kerâmet (pdf)

 

              Eşek Sûretinden Nurlu Bir Yüze Ne Dersiniz?

                      Eşek Sûretinden Nurlu Bir Yüze Ne Dersiniz?? (pdf)

 

              Avrupalılar Bizi Neden Sevmezler?

                      Avrupalılar Bizi Neden Sevmezler? (pdf)

 

              Altınlı Kerâmet

                      Altınlı Kerâmet (pdf)

 

              Âlemlerin Tek Rahmet Kaynağı, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz

                      Âlemlerin Tek Rahmet Kaynağı, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz (pdf)

 

              Ne İdik Ne Olduk? Ama Çok Şükür ki “Takke Düştü Kel Göründü!”

                      Ne İdik Ne Olduk? Ama Çok Şükür ki “Takke Düştü Kel Göründü!”  (pdf)

 

              Müezzinlik, Mehmet Zâhit Kotku Hazretleri’yle İlgili Bir Anım

                      Müezzinlik, Mehmet Zâhit Kotku Hazretleri’yle İlgili Bir Anım  (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 6 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 6 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler  (pdf)

 

              Aklın Çeşitleri

                      Aklın Çeşitleri (pdf)

 

              Meğer Ne Zulümler Görmüşüz? Bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Beğenmezler! Utanmazlar!

                      Meğer Ne Zulümler Görmüşüz? Bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Beğenmezler! Utanmazlar! (pdf)

 

              Hele Bir Baksanıza! Münâfıklık Her Devirde Aynı!

                      Hele Bir Baksanıza! Münâfıklık Her Devirde Aynı! (pdf)

 

              Dünyâdaki Şu Didişmede Daha Net Amaçlar…

                      Dünyâdaki Şu Didişmede Daha Net Amaçlar… (pdf)

 

              Zaman-Namaz Hikmeti (Îkâzı)

                      Zaman-Namaz Hikmeti (Îkâzı)(pdf)

 

              “Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?”

                      “Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?” (pdf)

 

              Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri Diyor ki… “Kendine benlik verme

                      Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri Diyor ki… “Kendine benlik verme!” (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 5 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                      Yeni Türkiye’de ibretlik Görseller 5 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Batılılaşma Virüsü İle Kaybettiğimiz Zarâfetlerimiz

                      Batılılaşma Virüsü İle Kaybettiğimiz Zarâfetlerimiz  (pdf)

 

              Kime Ne Var?

                      Kime Ne Var?  (pdf)

 

              Demirdeki Kur’anî Mûcize

                      Demirdeki Kur’anî Mûcize (pdf)

 

              Söylesene, Be Kardeşim!

                      Söylesene, Be Kardeşim!  (pdf)

 

              Öz Benlik Toplantısı

                      Öz Benlik Toplantısı (pdf)

 

              Şeytan Nasıl Musallat Olur?

                      Şeytan Nasıl Musallat Olur?(pdf)

 

              İnsanlığın Baştâcı

                      İnsanlığın Baştâcı (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 4 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 4 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Kur’an’dan Bir Mûcize

                     Kur’an’dan Bir Mûcize  (pdf)

 

              Duâ Ve Tevekkül

                     Duâ Ve Tevekkül  (pdf)

 

              Senin Dilemen Ne ki!

                     Senin Dilemen Ne ki! (pdf)

 

              Esas Ölçü Orta Ölçüdür

                     Esas Ölçü Orta Ölçüdür (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 3 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 3 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Nefsin Derece Ve Âfetleri

                     Nefsin Derece Ve Âfetleri (pdf)

 

              Kendisini Tescil Eden Politikacı

                     Kendisini Tescil Eden Politikacı (pdf)

 

              Hiç Utanmıyor musun, Sen?

                     Hiç Utanmıyor musun, Sen?(pdf)

 

              Gerçek Ve İlmî Birikim

                     Gerçek Ve İlmî Birikim (pdf)

 

              Bir Mü’min Olarak Yine Susacak mıyız, yâni?

                     Bir Mü’min Olarak Yine Susacak mıyız, yâni?(pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 2 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 2 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Zamânımızdaki Cihat Türleri

                     Zamânımızdaki Cihat Türleri (pdf)

 

              Utanç Duyan Bir Başbakan’ın Mektubu Üzerine, Kendi Kendine Bir Âidiyet Testi (Self Test)

                     Utanç Duyan Bir Başbakan’ın Mektubu Üzerine, Kendi Kendine Bir Âidiyet Testi (Self Test) (pdf)

 

              Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 1 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler

                     Yeni Türkiye’de İbretlik Görseller 1 İçin Gerçek Ve İnsânî Görüşler (pdf)

 

              Allâhü Teâlâ’nın Murâdını İyi Anlayabilmek

                     Allâhü Teâlâ’nın Murâdını İyi Anlayabilmek (pdf)

  

              Kendini Beğenmek İstekler, Arzùlar

                     Kendini Beğenmek İstekler, Arzùlar  (pdf)

 

 

*  Yazarın e-mail adresi: mustafatemiz@yahoo.com

  

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor. Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların insanlık kalitelerinde aynı orandaki düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.