TEFEKKÜR

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

 Hayâtı  için yazarın ismi üstüne tıklayabilirsiniz

 Yazıların Her Hakkı Mahfuzdur

          (Ancak Kültürümüzü tanıtmak amacıyla yazarı ve kaynağı belirtilmek şartıyla kısmen veyâ tamâmen kişi  ya da  kuruluşlar tarafından basılabilir / bastırılabilir...

İrtibat:

 

 

             NAMAZ

 

       

Doğruluk Nedir?

İşte O Zaman düşün!

İnsânî Dönüşüm Dereceleri

“Ben” Ve ”Biz” Kavramları

Çocukların Terbiye Edilmesi

Hak-Bâtıl Mücâdelesi

Orta Yol Nedir?

Cihat Nedir?

Salâvat Getirmenin Fazîletleri

Dünyâ Hayâtı Nedir?

Behlül Dâne Cehennem’de Ateş Bulamamış

Nankör müyüz, Değil miyiz?

Sübhâneke Duâsı’nın Düşündürdükleri

Fâtiha Sûresi’nin Düşündürdükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

§ CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.

 

 

*  Yazarın e-mail adresi: mustafatemiz@yahoo.com

  

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor. Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların insanlık kalitelerinde aynı orandaki düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.