Yolumuz, Kur'an ve İslâm Yolu'dur.

Ne mutlu, Ben Müslümanım' ya da

'Ben Müslüman Türküm'

diyene

Prof. Der. Mustafa TEMİZ

                       .                             

 

 

 
 

 

 

 

 

KURAN SAYFASI'NA HOŞ GELDİNİZ!

 

Sanslıymışsınız, tebrikler! Çükü Kuran Sayfasına gelmiş bulunuyorsunuz!

 

 

“Allah’ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve başka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap, Kur’ân’ı Kerîm’dir.”

 Prof. Edouard Monté

 

İslâm Dini’nin kaynağı olan Kur’an’da, dünyâ medeniyetinin dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim medeniyetimizin Kur’ân’ı Kerîm‘in bildirdiği temel hükümler üzerine kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır

 Gaston Karr

 

Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak inceledimse de, bozulmuş oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere ilişkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî kitaplara ilişkin bu kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”

 

“Fakat Müslümanların Kur'ân'ı, bu görüşten çok uzaktır. Ben, Kur'ân'ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında insanlığın gelişmelerinde her açıdan çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”

 

“Müslümanların düşmanları, Kur'ân’ın Muhammed tarafından yazılan bir kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en gelişmiş bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek, gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”

“Ben şunu ileri sürüyorum ki, MUHAMMED seçkin bir kuvvettir. Allah tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur. "

 

“Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey MUHAMMED…"

 

“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep olduğun ve insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu inkâr etmek, boş işlerle uğramak kadar gülünçtür.”

 

“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum. "

Prens Bismarck

 

KUR'AN SAYFASINDAKİ YAZILAR

 

 

 

 

Evrenin Devamlılığının Ve İnsanoğlunun Bekâsının Ve Mutluluğunun Gerçek Ölçüleri

 

Kim Çocuğunun Haluk Gibi Olmasını İster?

Mutluluk” Ya da “İnsanlık” Yolunun İlmî Şifrelerine Giriş

EBEDÎ MUTLULUK İÇİN…

 Fâtiha Sûresinin Fazîletleri

 

Resimlerden Sızan Gerçek Ölçüler

“Kes Lan!”

 

Siz Kelimelerdeki Teleffuz Kaypaklığını Hiçe mi Sayıyorsunuz?

 

İşte Size Fitne!

Şerîat Doğrusu Ve Yalan Çizgileri

İnsanlar İslâm’a Koşmaya Başladı Bile! Neden?

 

Hayır, Şer, Sıkıntı, İptilâ Ve Sabrın Dinî Hükümleri

 Sapıklık Ve Azgınlık İçin Örnek mi İstiyorsunuz?

Allah’ın (CC) Sözleri'nin Ciddiyeti Ve Zikri'nin Önemi

KORONA MUSÎBETİNDEN HİÇ Mİ DERS ALMAYACAĞIZ?