KUR’AN SAYFASI

                   Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.

                  Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine

                  Hak’kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!

                                                                                                                                              Asr Sûresi

 

 

Sizin en hayırlınız başkalarına daha fazla yardımcı olanınızdır, Hadis

Prof. Dr. Mustafa TEMİZR

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Yazarın hayâtı için isminin üstüne tıklayınız

  

 

KUR’AN SAYFASINDAKİ YAZILAR

(için

tıkyıklayınız)

İ

 

 

 

Yazarının bilgilendirilmesiyle yazılar yayın kurumları tarafından kullanılabilir.  Yazılarda yapılan biçimsel değişiklikler konusunda yazarının  bilgilendirilmesi için e-mail adresi (mustafatemiz@yahoo.com

 


 

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor... Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların "insanlık kalitelerinde" aynı oranda  düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz.

    Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.