Fussit Sûresi, Âyet 53

"İnsanlara Ufuklarda ve nefislerinde Âyetlerimizi göstereciz ki

Kur’an’ın gerçek olduğu, ONLARA iyice belli olsun.Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

 

                         ÖZGÜR YENİ TÜRKİYE GELİYOR

(Üzerine tıklayınız)

 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Hayâtı için yazarın ismi üstüne tıklayabilirsiniz

İrtibat:

 

 

                           

2023

                                                               İslâmî Ve Millî Şuurlanmaya İlişkin Yazılar

 

(                                           İLMÎ YAZILAR

                                                

19.4.2023

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Etrâfında Yekvücut Olmalıyız

Şimdi Sen de İnanma Bakalım... Meğer En Güzel ve En Sağlıklı Dönem Asr-ı Saadet Dönemi İmiş

Peygamber (SAV) Efendimiz’in Dilinden Türk Milleti’nin Üstün Kudsiyeti

 

17.4.2023

Materyalist Zihniyeti İnsanlık Açısından İyi Tanımalıyız!

İslâmî Ve Kültürel Ölçülerimize Uy Ve İki Cihan Mutluluğunu Duy

Hayatta-Yaşamda Çevre Enerjisinin Önemi Nedir?

Bir Görev Olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Kutluyorum!

İşâret Olsa Yol Saptırılmaz, Bilgi Olsa Söz Saptırılmaz

 

15.4.2023

Niçin Yaratıldık hiç Düşündünüz mü?

Hele Hele Allah Düşmanlığı Ne Feci!

 “Cennet Ve Cehennemi” Duymayan Var mı?

 

 

13.4.2023

Allah’ı (CC) Tesbih Etmek, Hamd Etmek Ve Allah’a (CC) Şükretmek

Allâhü Teâlâ’nın Nîmetleri Ve Namaz

Belâ Ve Sıkıntının Hikmetlerini Biliyor musunuz?

Duâ Nedir? Duâ Allah’ın (CC) Ulûhiyet Arzûsudur

Namaz Konusu Ve Mutluluk

 

11.4.2023

Müslümanlar Kimlerden Oluşuyor?

Hatâ Kavramı

Yalancılık Ve Hâinlik Kavramları

İslam, Kur’an Ve Peygamberimiz (Sav) Hakkında Bakınız Neler Demişler

Şükretmek Ve Nankörlük

Îmandan Sonra En Büyük Nîmet Akıl Sağlığıdır

İstidrac Kavramının Ne Olduğunu Bilmeyen Var mı?

Milletimiz’in Eşsiz Yapısı

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2023

İslâm Sevgi Dini’dir Ve İnsanın Doğasına En Uygun Olanıdır

Zillet Ve Aşağılık Duygusu Nedir?

Hayâtımda İlk Şaşkınlığım

Unutmayınız! Hayatta En Kötü Şey Câhillik...

Menfaat Düşkünlüğü

 

 

 

 

7.4.2023

Özgünlük Ve Uyanış

Dinimiz İslâm’daki Ve Kültürümüz’deki Özgünlük ya da Orijinallikler

Geçmişimizdeki Hâinlikleri Müslümanlar Yeni Türkiye’de Henüz Yeni Keşfediyorlar

 

27.3.2023

Zulüm Ve Mazlum- Mazlumun Âhı

Zekâ Ve Aptallık

Yüzde Yüz Garantili Duâ

Yusuf Has Hacib Kimdir? Ah Bir Tanısanız!

Yalan Deyip Hemen Geçiyorsun Ama Gerçekler Başka

Vatan Ve Milletimizin Bekâsı İçin Geçmişimizden Ders Almayacak mıyız?

Tahsilli Kültür Câhillerimiz Ve Aydın Geçinenler

Zamânımızdaki Sapık Anlayışlar Ve El-Vakıa Sûresi

 

Müslümanlar Îmânî Ve Ahlâkî Açıdan Farklı Farklıdırlar

Hiç İnançsızlıkla Mutluluk Kazanılır mı?

Mü’minler mi Yoksa İnançsızlar mı Daha Mantıklı Düşünüyorlar?

Nedensellik Kânunu Ve Îman

Şimdi Yeniden Şuurlanma Zamanı

Mü’minler İle İlgili Ku’ran’daki Âyetler

 

 

25.3.2023

EL-VAKIA SÛRESİ’Nİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Neler Öğrendim Neler!

Sevap Ve Günahların Kaynağı Olan Düşünceler Ve Niyetler

İyilik Ve Kötülükte ‘Gerçekler’ Ve ‘Yanlışlar’

Su Ve Gıdânın Çocuğun Gelişimindeki Rolü

 

 

İnsanın Şerefi Ve İnsanlık

İnsanlık Dışı Davranışları Özetleyebilmiş miyim?

İnsanın Maddî Ve Mânevî Gelişimi

İnsan Ve Kaldıraç

İnönü Zulmü Deyince Ne Anlıyorsunuz?

İmâm-ı Âzam Ve Ateist Karşı Karşıya Gelince…

Hikmet Deyip Geçme!

En Kutsal Olan İnsan Hakları

İşin Temelinde Hele Bir de Îmansızlık Varsa...

Ebedî Mutluluğu Mutlak Olarak Kaybedenler

Düşünce Ve Niyetlere Bağlı Sevap Ve Günah Oluşumları

Eski Türkiye’de “Allah” Demek Suçtu

Geçmişteki Câhilliklerden…

Hak Ve Bâtıl Ölçülerin Genel Tanımları

Hâlâ İdrak Edemiyor muyuz Yoksa...

Havking “Mutluluk Anlamaktır” Diyor...

Her Şeyde Olduğu Gibi İnanmanın da Doğru Ve Yanlış Olanı Var

 

25.3.2023

Arif Nihat Asya Diyor ki...

Yazar Süleyman Kösmene Diyor ki...

 

Kudsî Hadis Diyor ki...

Atatürk Diyor ki...

Aytunç Altındal Diyor ki...

Brezinski Diyor ki...

Diyorlar ki...

Fransız Şâiri Lamartin, Ayhan Songar Ve Claud Farrere Diyorlar ki...

Hazreti Ali Diyor ki...

 

 

23.3.2023

21. YÜZYIL’DAN O KADAR ÇOK UMUTLUYUZ Kİ

AHMAKLIĞIN YAKIN TÂRİHÇESİ

AKLIN İŞLERİNE AKLINIZ NE KADAR ERİYOR?

AYTUNÇ ALTINDAL DİYOR Kİ...

ALLAH’IN (CC) “OL” EMRİ VE BİG BANG TEORİSİ

BİLİM ADAMI ÎMANLI OLURSA DAHA BAŞKA OLUYOR

CÂHİLLİKLERDEN ÖRNEKLER-SAHTE AYDINLARIMIZ

CUMHÛRİYET DEVRİNDE İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLAR

 

 

21.3.2023

PAZARTESİ İnternet Günlük Duâsı

SALI İnternet Günlük Duâsı

ÇARŞAMBA İnternet Günlük Duâsı

PERŞEMBE İnternet Günlük Duâsı

CUMA İnternet Günlük Duâsı

CUMARTESİ İnternet Günlük Duâsı

PAZAR İnternet Günlük Duâsı