Araştırma ve Projeler

 

 
     ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRO DALGA TEKNİĞİ:

 

     1.Temiz, M., Partiküllerin Rölativisttik Büyüklükleri, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-83-01-03-B.

 

     2.Temiz, M., Uzay-Zaman'da Nul Konisi ve Lienard-Wiechert Potansiyeli, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No:  0902-83- 01-03-A.

 

     3.Temiz, M.,Uzay-Zaman'da İnvaryant Büyüklüklerin İncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-07.

 

     4.Temiz, M., Elektrik Yüklü Zerrelerin Çokkutuplu Enerji-Gerilim Tensör Elemanlarının İncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-87-02-02.

 

     5. Temiz, M., ve diğerleri, Küresel Simetriye Sahip Olmayan Bir Potansiyelde Bağlı Durumların Varlığı İçin Yeterlilik Şartları, D.E.Ü. Denizli Mühendislik Fakültesi,Proje No:0902-83-01-03-C.

 

     6) TEYTEBB (TÜBİTAK)-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

(Kuruluş Adı: Elmaksan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Kuruluşun Bulunduğu İl: BURSA.

Proje önerisi: "Doğru Nişan Kontrolü Yapan Lazer Işık Yayıcı Mermi Geliştirilmesi"

Proje Numarası: 3100723.

Kuruluş Ziyâret Târihi: 03.02.2011)

 

 

     DİĞER ANABİLİM DALLARI:

 

     1. Temiz,M.,Bilgisayarlarda İkili Sayı ve Kodlama Sistemlerinin İncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-06.

 

     2.Temiz, M.,Mikrobilgisayarların Çalışma İlkelerinin İncelenmesi, D.E.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-04.

 

     3. Temiz, M., Zilog Z80 Intel 8080/8085 Motorola 6800 Mikroişlemcilerinin İncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-05.

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri*

 

 
     ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRO DALGA TEKNİĞİ
 

     1. Lazer Sistemleri-Hakan ACER (13 Kasım 1998).

 

     2. Lazer Işın Demeti İle Komünikasyon Teknolojisi-Sani PEKTAŞ (Ocak 2000).

 

     3. Fiber Optik Kablo Üretiminin İncelenmesi-Adem ÜKTE (2.07.2002).

 

     4. Karbondioksit Lazerlerinin Uygulama Alanları-Hüsnü ŞENTÜRK (2.07.2002).

 

     5. Dikdörtgen Kesitli Yarıiletken Kuantum Çukurlu Lazerlerde Normalize Yayılma Sabitinin Hesaplanması-Özgür Önder KARAKILINÇ (15.06.2005).

 

     6. Bir İkili Kuantum Çukurunda Çift ve Tek Elektromanyetik Modların İncelenmesi-Mehmet ÜNAL (Hqaziran 2008).

 

 

     DİĞER ANABİLİM DALLARI:

 

     7. Taranmış Bozuk Görüntülerin Kalitelerinin Yazılım Teknikleri ile Artırılması-Aydın KIZILKAYA (Güz 1997).

 

     8. Asenkron Motor Vektör Kontrolü (Rastgele Eksenlerde Modellenmesi ve Bilgisayar Çözümlenmesi)-Türker AKTEKİN (Güz 1997).

 

     9. Aktif Filtrelerin Simulasyonu-Erkan YÜCE (Aralık 1997).

 

     10. Adım Motorlarının Bilgisayarla Kontrolü -Bayram ÇETİŞLİ (Temmuz 1998).

     11. Programlanabilen Mikroişlemcili Uygulama Seti-M.Serhat KESERLİOĞLU (5 Kasım 1998).

 

     12. Tekstilde Mekanik Nakış Makinelerinin Elektronik Kontrol Yazılımı-Timuçin KÖROĞLU (22.06.2000).

 

     13. IGBT'lerle tasarlanan PWM'li bir invertör ile üç fazlı asenkron motorun hız kontrolü-Ali KIRÇAY (27.06.2001).

 

     14. Ardışık Tekrarlı DNA Dizilerinin Optimum Düzeyde Bulunmasına Yönelik Nesneye Dayalı Programlama Çalışması -Onur İNAN (15.80.2006).

 

     15. LabWIEW Görsel Grafik Program ile Peltier Yarıiletkenine Enerji Verildiğinde  Sıcaklık Performansının İncelenmesi -Benhar AYDOĞAN (16.06.2006).

      

 * TIKLA