HEDİYELİK YAZILAR SAYFASI

Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.

Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine

Hak’kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!

                                                                                 Asr Sûresi

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

  

Hayâtı  için yazarın ismi üstüne tıklayabilirsiniz

 

 

HEDİYE EDİLECEK

YAZILAR

İstenilen yazıyı hediye etmek için, ya yazı ya da yazının adresi kopyalanarak,

ikisinden biri veyâ istenirse ikisi de, hediye edilecek kişiye, verilebilir yâhut da gönderilebilir...

İrtibat:

 

İslâm’a Göre Temizlik Îmanın Yarısıdır

 

Teknolojik Türk Devrimi

 

Siz İllâ Numûnelik Bir Olay mı İstiyorsunuz?

 

Niyet Ve Özgür İrâdenin Sorumlulukları

 

Bilim Ve Sevgi

 

Meğer Kapalı Bir Kutu Gibi Olmak da Aşırılıkmış…

 

Kültürel Kavramlar Köprüsü Üzerine…

 

Dinimiz İslâm’ın Kıymetini Başka Nasıl Ve Ne Zaman Anlayacağız?

 

Doğruluğun Maddî Olarak Temsil Edilmesi

 

Vah, Vah! Ne Kadar Saf mışım!

 

‘Sevilecek Olanların’ Yanlış Seçimi Ve Ebedî Mutsuzluk

 

Asıl Bilimsel Gericiler!

 

Ey Değerli Öğretmenlerimiz!

 

Îmanlı Ve Îmansız Toplumlar

 

Timuçin’in Okları’ndan da mı Hâlâ Bir Şeyler Anlamdınız?

 

Zaman Ve Tayyimekân’a Ne Dersiniz?

 

Kur’an Mûcizeleri’nden Bir Örnek

 

Sayın Öğretmenlerimiz Sizlere Çok Büyük Görevler Düşüyor…

 

Beyefendi! Uyan, Uyan! Hangi Çağda Yaşıyoruz?

 

Batılıların Türk Ve İnsanlık Düşmanlığı

 

Kânunda Eğitim-Öğretim Yazıyor Ama…

 

Kur’an, Bilim Ve Zaman

 

İnsanın Madde-Mâna Cephesi Beyin Ve Bunama

 

Câbir Bin Hayyan

 

Teknoloji Ve Ahlâkî Sorunlar

Sigara

 

Fezâ Gürsey

 

Geleceğe İlişkin Hayal Dünyâmız

 

Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu

 

Neler Gelmiş Neler Geçmiş

 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

 

Bitki Ve Yeşillik Sevgisi

 

Bilgi Toplumu Ne, İlim Toplumu Ne?

 

Güç, Kuvvet Ve Hak

 

Üniversite-Sanâyi İşbirliği’nin  Gözden Geçirilmesi

 

Demokrasi Ve Lâiklik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

§ CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.

 

 

*  Yazarın e-mail adresi: mustafatemiz@yahoo.com

  

                ® Günümüzde bilim ve bilimin günlük yaşama dönüştürülmesi hayret uyandıracak derecede çok ilerlemiş bulunuyor. Nerede ise, çıra ışığında büyümüş bir kimse olarak görüyorum ki, geçmişe göre hayat gittikçe Cennet’e dönüşüyor. Ama bilim ve teknolojideki bu ilerlemelere ve rahatlıklara karşı insanların insanlık kalitelerinde aynı orandaki düşüşler hızlanmaktadır. Her türlü refah ve gelişmenin, insanların kültürlerini unutmalarına, kültür yozlaşmalarının artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Elektronik alanında, Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir bilim adamı olmama rağmen, Kültürümüzü sevdirmeye ilişkin çalışmalara daha çok ağırlık vermeyi, vicdanî açıdan, bir gereklilik görüyorum (Bu görüşüm,  sırf kendi şart ve yaşıma ilişkin olmak üzere özeldir. Bilimsel konularda başkalarına ve özellikle gençlerimize örnek olmasın!). Çünkü bilim ve teknolojinin getirdiği refâhın ancak Kültürümüze dayalı değer yargılarıyla birlikte mutluluk getireceği inancındayım. Bu düşüncelerle yazılarımda işlenen konular, sırf bilim ve teknolojik konulardan ziyâde, özellikle ya bunların Üstün Kültürümüz ile olan bağlantısı üzerinedir ya da Kültürümüzün çeşitli alanlarına âit temel esaslara ve değer yargılarına ilişkindir. Bu temel esas ve yargıların çoğu kere maddî ve mânevî esaslar olmaları nedeniyle, yazılarda işlenen konuların her zaman güncel kalacakları açıktır.

NOT: Yazılarımızda, bir zorunluluk olmamakla berâber,  inceltme işâreti (şapka) tercih edilmektedir.